• Alexey Soloviev

  HEAD COACH

 • Sergey Solnishkov

  DEFENSE

 • Alexander Berdnikov

  SEMI

 • Pavel Karsliev

  ATTACK

 • Kirill Prihidni

  ATTACK

 • Daynya Kuzmin

  ATTACK

1 of 6
 • WORLD CUP #1

  • 2006, 2009, 2010

  WORLD CUP #2

  • 2007, 2011, 2019

  WORLD CUP #3

  • 2008, 2018
 • EURO TOP 1

  • 2004, 2016, 2019

  EURO TOP 3

  • 2002
1 of 4